8 مورد یافت شد

تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تشکیل-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161562

جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور تاریخ انتشار : 99/06/26- 13:58 تعداد بازدید خبر : تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور ...

پنجمین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-پنجمین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-و-عوارض،-آسیب‌شناسی-و-نسوج-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/159320

جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/04/26- 11:28 تعداد بازدید خبر : پنجمین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)...

چهارمین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/-چهارمین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-و-عوارض،-آسیب‌شناسی-و-نسوج-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/158674

جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/04/10- 16:07 تعداد بازدید خبر : چهارمین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)...

دومین جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-دومین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-مادران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/158074

جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/03/26- 11:16 تعداد بازدید خبر : دومین جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 158074.mp3 دومین جلسه کمیته...

سومین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/سومین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-و-عوارض،-آسیب‌شناسی-و-نسوج-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/157176

جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/03/24- 11:43 تعداد بازدید خبر : سومین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ...

اولین جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/اولین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-مادران-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/156624

جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/03/08- 08:20 تعداد بازدید خبر : اولین جلسه کمیته مرگ و میر مادران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 156624.mp3 اولین جلسه کمیته مرگ...

دومین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/-دومین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-و-عوارض-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/156532

جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/03/03- 09:50 تعداد بازدید خبر : دومین جلسه کمیته مرگ و میر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) 156532.mp3 ...

برگزاری دومین جلسه کمیته مرگ و میر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-برگزاری-دومین-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-در-سال-99-/155610

جلسه کمیته مرگ و میر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99 تاریخ انتشار : 99/02/10- 10:58 تعداد بازدید خبر : برگزاری دومین جلسه کمیته مرگ و میر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99 155610.mp3 ...