2 مورد یافت شد

تقدیر از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) توسط هیئتی از خادمین صحن حضرت زهرای نجف به مناسبت عید سعید غدیر خم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/تقدیر-از-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-توسط-هیئتی-از-خادمین-صحن-حضرت-زهرای-نجف-به-مناسبت-عید-سعید-غدیر-خم/160047

خادمین صحن حضرت زهرای نجف به مناسبت عید سعید غدیر خم تاریخ انتشار : 99/05/19- 07:35 تعداد بازدید خبر : تقدیر از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) توسط هیئتی از خادمین صحن حضرت زهرای نجف به مناسبت عید سعید...

قدرداني خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/قدرداني-خادمین-صحن-حضرت-زهرای-نجف-با-اهدای-لوح-سپاس-و-شاخه-گل-از-مدافعان-سلامت-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/160026

خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از مدافعان سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تاریخ انتشار : 99/05/16- 12:20 تعداد بازدید خبر : قدرداني خادمین صحن حضرت زهرای نجف با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از...