6 مورد یافت شد

اولین نشست علمی هفتگی (لایو اینستاگرام) در دانشکده بهداشت برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-اولین-نشست-علمی-هفتگی-(لایو-اینستاگرام)-در-دانشکده-بهداشت-برگزار-می-شود/161878

دانشکده__بهداشتواکسن_کووید خبرنگار نسیبهجلالوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار بین المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و اپیدمیولوژی کووید 19 در ایران و اروپا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-بین-المللی-بررسی-روند-بالینی،-تشخیصی-و-اپیدمیولوژی-کووید-91-در-ایران-و-اروپا-/159514

دانشکده__بهداشتوبینار_بین_المللی__کووید19دکتر_سید_محمد_جزایری خبرنگار نسیبهجلالوند فایل ها دانلود فایل لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

نشست مشترک مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت با رییس دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مشترک-مشاور-معاون-بهداشت-وزارت-بهداشت-با-رییس-دپارتمان-سلامت-در-حوادث-و-بلایا-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/158962

دانشکده__بهداشتدکتر_عباس_استادتقی_زادهسلامت_در_بلایازندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش فرایند علمی تولید و تایید مجوز به یک واکسن چگونه انجام می شود

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-فرایند-علمی-تولید-و-تایید-مجوز-به-یک-واکسن-چگونه-انجام-می-شود/153537

دانشکده__بهداشتکرونا_را_شکست_میدهیمواکسن_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا آیا اهدای خون در زمان همه‌گیری بیماری کرونای جدید اقدام صحیحی است

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-آیا-اهدای-خون-در-زمان-همه‌گیری-بیماری-کرونای-جدید-اقدام-صحیحی-است/152940

دانشکده__بهداشتکرونا_را_شکست_میدهیمکرونا_اهدای_خون خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استعمال دخانیات تاثیری در افزایش احتمال ابتلا به بیماری کرونا (کووید 19) دارد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-استعمال-دخانیات-تاثیری-در-افزایش-احتمال-ابتلا-به-بیماری-کرونا-(کووید-19)-دارد/152609

دانشکده__بهداشتسیگار_کرونا_دخانیات خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...