4 مورد یافت شد

پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به مناسبت اول شهریور روز پزشک

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-تبریک-مدیر-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ری-به-مناسبت-اول-شهریور-روز-پزشک/160554

درمان_شهرستان_ریپیام_تبریک_مدیر_شبکه_بهداشتروز_پزشک خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

کمیته توبکتومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری تشکیل جلسه داد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/کمیته-توبکتومی-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ری-تشکیل-جلسه-داد/158986

درمان_شهرستان_ریکمیته_توبکتومی_شبکه_بهداشت خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نظارت دقیق شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری بر حوزه‌های امتحانی آموزش‌وپرورش

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/نظارت-دقیق-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ری-بر-حوزه‌های-امتحانی-آموزش‌وپرورش/156894

درمان_شهرستان_رینظارت_دقیق_شبکه_بهداشتحوزه‌های_امتحانی_آموزش‌وپرورش خبرنگار سعيدهشريفي تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری آزمون نهایی مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-آزمون-نهایی-مراقبین-سلامت-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-ری/156615

درمان_شهرستان_ریبرگزاری_آزمون_نهایی_مراقبین_سلامت_شبکه_بهداشت خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط برگزاری آزمون حضوری دوره 15 مراقبین سلامت شهرستان ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...