2 مورد یافت شد

دانشکده مجازی نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی را برگزار می ‮کند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-چالش‮-های-اخلاقی-کپی-رایت-در-فضای-مجازی-را-برگزار-می-‮کند/159121

دوره_رایگاندانشکده_مجازیدانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانیادگیری_الکترونیکی_ خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی و با رویکرد ابعاد و الزامات برگزار شد کارگروه...

دانشکده مجازی جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ‮های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-جلسات-ماهانه-اخلاق-در-فضای-مجازی-برای-اعضای-هیأت-علمی-دانشگاه-‮های-علوم-پزشکی-سراسر-کشور-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬/159002

دوره_رایگان خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی اولین نشست کارگروه تخصصی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را برگزار کرد اولین نشست کارگروه تخصصی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با موضوع «تشکیل تیم برای...