2 مورد یافت شد

#بیمارستان_سینا #دکتر_احمد_سلیم_زاده #مستند_کرونا

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-احمد-سلیم-زاده:-بحران-کرونا-نقطه-عطفی-در-تاریخ-پزشکی-ما-است/161442

دکتر احمد سلیم زاده: بحران کرونا نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ما است 161442.mp3 دکتر احمد سلیم زاده: بحران کرونا نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ما است رئیس بخش داخلی بیمارستان سینا در گفت‌وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در...

#بیمارستان_سینا #کرونا_را_شکست_میدهیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/تشریح-مشارکت-دستیاران-و-حضور-استادان-بیمارستان-در-بحران-کرونا/156158

دکتر احمد سلیم زاده، رئیس بخش داخلی بیمارستان سینا در این فیلم مشارکت دستیاران داخلی و حضور استادان گروه های عفونی، ریوی و داخلی و همچنین نحوه مشارکت دستیاران دیگر سرویس های پزشکی با همکاری استادانشان در زمان بحران کرونا را تشریح...