40 مورد یافت شد

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت شهریور ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-شهریور-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161577

دکتر_اکبر_احمدیدکتر_آناهیتا_ایزدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه آسیب های اجتماعی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-آسیب-های-اجتماعی-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161575

دکتر_اکبر_احمدیآسیب_اجتماعی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته مدیریت فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مدیریت-فناوری-اطلاعات-سلامت-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161156

دکتر_اکبر_احمدیمدیریت_فناوری_اطلاعات_سلامت خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی از تلاش های نماینده واقف بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای تکمیل ساختمان جدید اسکیل لب

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-تلاش-های-نماینده-واقف-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-برای-تکمیل-ساختمان-جدید-اسکیل-لب/161154

دکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته تغدیه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-تغدیه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161045

دکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161043

دکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

حضور رئیس بیمارستان کودکان بهرامی در بخش های مختلف قسمت اداری بیمارستان و تبریک روز کارمند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور--رئیس-بیمارستان-کودکان-بهرامی-در-بخش-های-مختلف-قسمت-اداری-بیمارستان-و-تبریک-روز-کارمند/160866

دکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند گالری عکس مرتبط حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در بخش های مختلف قسمت اداری بیمارستان و تبریک روز کارمند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در بخش های مختلف قسمت اداری بیمارستان و تبریک روز کارمند

https://pr.tums.ac.ir/عکس/حضور-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-در-بخش-های-مختلف-قسمت-اداری-بیمارستان-و-تبریک-روز-کارمند/160862

دکتر_اکبر_احمدی عکاس مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته کووید 19 مرداد ماه 99 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/برگزاری-جلسه-کمیته-کووید-19-مرداد-ماه-99-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160129

دکتر_اکبر_احمدیکووید_19 خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته اورژانس مرداد ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-مرداد-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160071

دکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...