1 مورد یافت شد

#بیمارستان_سینا #دکتر_رضا_شریعت_محرری #مستند

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-رضا-شریعت-محرری:-جلب-همکاری-رشته-های-مختلف-در-بحران-کرونا-مهمترین-موفقیت-مدیریتی-دانشگاه-و-بیمارستان-ها-بود-/161431

دکتر رضا شریعت محرری: جلب همکاری رشته های مختلف در بحران کرونا مهمترین موفقیت مدیریتی دانشگاه و بیمارستان ها بود 161431.mp3 دکتر رضا شریعت محرری: جلب همکاری رشته های مختلف در بحران کرونا مهمترین موفقیت مدیریتی دانشگاه و بیمارستان ها بود...