1 مورد یافت شد

انتصاب دکتر شعبان علیزاده به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی و قدردانی رئیس دانشگاه از تلاش های دکتر چنگیزی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-شعبان-علیزاده-به-عنوان-رئیس-دانشکده-پیراپزشکی-و-قدردانی-رئیس-دانشگاه-از-تلاش-های-دکتر-چنگیزی-/159908

دکتر شعبان علیزاده به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی و قدردانی رئیس دانشگاه از تلاش های دکتر چنگیزی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/13- 17:23 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...