3 مورد یافت شد

دکتر نفیسی: نحوه همکاری اساتید در خصوص آموزش مجازی رتبه بندی و امتیازدهی می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-نفیسی:-نحوه-همکاری-اساتید-در-خصوص-آموزش-مجازی-رتبه-بندی-و-امتیازدهی-می-شود/158792

دکتر_شهریار_نفیسی_دانشکده_پزشکی_ خبرنگار مینامحمدی تصاویر اخبار مرتبط بررسی پیشنویس قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی در جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی در جلسه هیئت رئیسه دانشکده...

دکتر شهریار نفیسی: مستندسازی یک اقدام مناسب و شایسته است؛ هر چیزی که مستند نشود به فراموشی سپرده می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-شهریار-نفیسی:-مستدسازی-یک-اقدام-مناسب-و-شایسته-است؛-هر-چیزی-که-مستند-نشود-به-فراموشی-سپرده-می-شود--/158757

دکتر_شهریار_نفیسی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

#مجازی سازی آموززش

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/جلسه-هم-اندیشی-در-خصوص-شرایط-آموزشی-گروه-های-آموزشی-علوم-پایه-در-همه-گیری-عفونت-کووید–-۱۹-برگزار-شد-/155590

دکتر_شهریار_نفیسی_ خبرنگار مینامحمدی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...