48 مورد یافت شد

دکتر کریمی: توجه به حوزه بهداشت، باعث کاهش جدی هزینه‌های درمان می‌شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-توجه-به-حوزه-بهداشت،-باعث-کاهش-جدی-هزینه‌های-درمان-می‌شود-/161698

دکتر_عباسعلی_کریمی_مرکز_تحقیق_و_توسعه_سیاست_های_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: پروژه مهدی کلینیک متعلق به کشور و تابلوی افتخارآفرینی از تاب‌آوری و مدیریت پویا در عرصه سلامت و آموزش پزشکی است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-پروژه-مهدی-کلینیک-متعلق-به-کشور-و-تابلوی-افتخارآفرینی-از-تاب‌آوری-و-مدیریت-پویا-در-عرصه-سلامت-و-آموزش-پزشکی-است/161633

دکتر_عباسعلی_کریمی_مهدی_کلینیکپارکینگ_مجتمع_بیمارستانی_امام_خمینی خبرنگار سمیراكرمي اخبار مرتبط بازدید رئیس دانشگاه، معاون توسعه وزیر بهداشت و مدیرعامل بانک ملت از مهدی کلینیک دکتر کریمی رئیس دانشگاه، دکتر تقوی نژاد...

افتتاح پروژه ساختمان جدید بیمارستان رازی با 176 تخت/ رئیس دانشگاه: بیمارستان رازی باید از تک تخصصی به یک بیمارستان جنرال تبدیل شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/افتتاح-پروژه-ساختمان-جدید-بیمارستان-رازی-با-176-تخت⁄-رئیس-دانشگاه:-بیمارستان-رازی-باید-از-تک-تخصصی-به-یک-بیمارستان-جنرال-تبدیل-شود/161596

دکتر_عباسعلی_کریمی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: کووید 19 فرصتی برای نمایش ظرفیت‌ها و دستاوردهای 40 ساله نظام سلامت کشور است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-کووید-19-فرصتی-برای-نمایش-ظرفیت‌ها-و-دستاوردهای-40-ساله-نظام-سلامت-کشور-است/161426

دکتر_عباسعلی_کریمی_آغاز_سال_تحصیلی_جدیدرئیس_جمهور خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

باحضور رئیس دانشگاه، نشست هیئت‌رئیسه تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/باحضور-رئیس-دانشگاه،-نشست-هیئت‌رئیسه-تشکیل-شد/161425

دکتر_عباسعلی_کریمی_هیئت_رئیسه_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: برای دیده شدن جوانان فعال و خوش فکر دانشگاه باید شرایط را مهیا کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بررسی-6-دستور-در-نشست-شورای-دانشگاه-/161159

دکتر_عباسعلی_کریمی_ خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز کارمند/ عامل انسانی کلیدی‌ترین و حساس‌ترین عنصر دانشگاه محسوب می‌شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-رئیس-دانشگاه-به-مناسبت-روز-کارمند⁄-عامل-انسانی-کلیدی‌ترین-و-حساس‌ترین-عنصر-دانشگاه-محسوب-می‌شود/160728

دکتر_عباسعلی_کریمی_روز_کارمند خبرنگار مهدیگلپایگانی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

حضور فرماندار اسلامشهر در استودیو شفآی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیدار با رئیس دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-فرماندار-اسلامشهر-در-استودیو-شفآی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-و-دیدار-با-رئیس-دانشگاه/160722

دکتر_عباسعلی_کریمی_ خبرنگار مهدیگلپایگانی تصاویر لیست اخبار 1 نظر برای این مطلب وجود دارد علیرضا 99/06/03- 17:51 دست مریزاد به همکاران فعال و پرتوان روابط عمومی پاسخ متن درون تصویر...

دکتر کریمی: قطعه‌قطعه کردن بیمارستان و واگذاری بخش‌هایی که باجان مردم سروکار دارد با مدیریت یکپارچه سازگاری ندارد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-قطعه‌قطعه-کردن-بیمارستان-و-واگذاری-بخش‌هایی-که-باجان-مردم-سروکار-دارد-با-مدیریت-یکپارچه-سازگاری-ندارد

دکتر_عباسعلی_کریمی_هیئت_رئیسه_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

باحضور معاون درمان وزیر بهداشت و روسای سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران، مرگ مادران باردار و وضعیت سلامت نوزادان بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/باحضور-معاون-درمان-وزیر-بهداشت-و-روسای-سه-دانشگاه-علوم-پزشکی-مستقر-در-تهران،-مرگ-مادران-باردار-و-وضعیت-سلامت-نوزادان-بررسی-شد/160607

دکتر_عباسعلی_کریمی_ خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...