4 مورد یافت شد

دکتر خوشنوا: نظر اساتید تاثیرگذار دانشگاه را برای همراهی و مشارکت در رونق فعالیت های دانشجویی جلب خواهیم کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-خوشنوا:-نظر-اساتید-تاثیرگذار-دانشگاه-را-برای-همراهی-و-مشارکت-در-رونق-فعالیت-های-دانشجویی-جلب-خواهیم-کرد/160498

دکتر_فاطمه_خوشنوافعالیت_های_فرهنگی خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر خوشنوا: دانشگاهیان برای شرکت در مسابقه مجازی کتابخوانی غدیر با هدایای ارزنده آماده باشند

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/دکتر-خوشنوا:-دانشگاهیان-برای-شرکت-در-مسابقه-مجازی-کتابخوانی-غدیر-با-هدایای-ارزنده-آماده-باشند/160177

دکتر_فاطمه_خوشنوا_ خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر پورغریب: ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان بدون بهره گیری از نبوغ و توانمندی دانشجویان مقدور نیست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-ارتقاء-سطح-فرهنگی-دانشجویان-بدون-بهره-گیری-از-نبوغ-و-توانمندی-دانشجویان-مقدور-نیست/158493

دکتر_فاطمه_خوشنوا خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مهمترین اقدامات و فعالیت های داوطلبانه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی برای مقابله با بیماری کرونا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/مهمترین-اقدامات-و-فعالیت-های-داوطلبانه-دانشجویی-حوزه-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-برای-مقابله-با-بیماری-کرونا/152694

دکتر_فاطمه_خوشنوا خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...