1 مورد یافت شد

دکتر محمدرضا روئینی: جالب ترین بخش کرونا، اتکا کردن به دانش و توانایی های خودمان بود

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمدرضا-روئینی:-جالب-ترین-بخش-کرونا،-اتکا-کردن-به-دانش-و-توانایی-های-خودمان-بود/160154

دکتر محمدرضا روئینی: جالب ترین بخش کرونا، اتکا کردن به دانش و توانایی های خودمان بود تاریخ انتشار : 99/05/22- 15:06 تعداد بازدید خبر : دکتر محمدرضا روئینی: جالب ترین بخش کرونا، اتکا کردن به دانش و توانایی های خودمان...