1 مورد یافت شد

دکتر کیوان گوهری مقدم: بیماری کرونا مانع درمان بیماری های اصلی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شده است

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-کیوان-گوهری-مقدم:-بیماری-کرونا-مانع-درمان-بیماری-های-اصلی-مراجعه-کنندگان-به-مراکز-درمانی-شده-است/159478

دکتر کیوان گوهری مقدم: بیماری کرونا مانع درمان بیماری های اصلی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شده است تاریخ انتشار : 99/05/17- 11:01 تعداد بازدید خبر : دکتر کیوان گوهری مقدم: بیماری کرونا مانع درمان بیماری های اصلی...