1 مورد یافت شد

دکتر محمدجواد حسین زاده: اگر عادات غذایی مناسبی داشته باشیم می توانیم هم از بیماری های واگیر و هم از بیماری های غیرواگیر در امان باشیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-محمدجواد-حسین-زاده:-اگر-عادات-غذایی-مناسبی-داشته-باشیم-می-توانیم-هم-از-بیماری-های-واگیر-و-هم-از-بیماری-های-غیرواگیر-در-امان-باشیم/161357

دکتر محمدجواد حسین زاده: اگر عادات غذایی مناسبی داشته باشیم می توانیم هم از بیماری های واگیر و هم از بیماری های غیرواگیر در امان باشیم تاریخ انتشار : 99/06/22- 14:57 تعداد بازدید خبر : دکتر محمدجواد حسین زاده: اگر...