5 مورد یافت شد

دکتر شهریار نفیسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحران کرونا بدون ادعا و با همان سنگینی و وجاهت گذشته خود سرآمد شد

https://pr.tums.ac.ir/مستند-کووید-(استودیو-شفآ)/دکتر-شهریار-نفیسی:-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-بحران-کرونا-بدون-ادعا-و-با-همان-سنگینی-و--وجاهت-گذشته-خود-سرآمد-شد------/160642

زندگی__جریان__دارد فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از جنگجویان خط مقدمی به...

دکتر محمدعلی سلیمانی: در مسیر درمان، اولین گام تشخیص درست است

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/دکتر-محمدعلی-سلیمانی:-در-مسیر-درمان،-اولین-گام-تشخیص-درست-است/160402

زندگی__جریان__دارد فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از جنگجویان خط مقدمی به...

دکتر ستاره ممیشی: پرستاران همانند سربازان گمنام امام زمان(عج) هستند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-ستاره-ممیشی:-پرستاران-همانند-سربازان-گمنام-امام-زمان(عج)-هستند/160310

زندگی__جریان__دارددکتر_ستاره_ممیشی فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از...

مهناز هادی پور: فضاهای مجازی در اشاعه اطلاعات در مورد کووید 19 نقش بسزایی داشتند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مهناز-هادی-پور:-فضاهای-مجازی-در-اشاعه-اطلاعات-در-مورد-کووید-19-نقش-بسزایی-داشتند/159979

زندگی__جریان__دارد فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور گالری فیلم مرتبط سوریا بابایی: با تفکر و برنامه ریزی دقیق می توان در بحران های آینده به بهترین شکل ممکن عمل کرد دکتر پویا پاینده مهر: از جنگجویان خط مقدمی به...

سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/سیمین-رنجبران:-تیم-درمان-با-فداکاری-هایشان-خستگی-را-خسته-کردند-/158825

زندگی__جریان__دارد فیلمبردار/ تدوین کننده فوزیه بیک پور لیست اخبار 1 نظر برای این مطلب وجود دارد زهرا زارعی 99/04/23- 08:53 سلام من عاشق این خانم رنجبران هستم. در یک محدوده کوتاه در یک بخش در بیمارستان...