6 مورد یافت شد

در جلسه کارگروه پیشگیری از کووید-19 بیمارستان فارابی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/در-جلسه-کارگروه-پیشگیری-از-کووید–19-بیمارستان-فارابی-بر-رعایت-شیوه-نامه-های-بهداشتی-تاکید-شد

در جلسه کارگروه پیشگیری از کووید-19 بیمارستان فارابی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید شد تاریخ انتشار : 99/08/25- 14:22 تعداد بازدید خبر : در جلسه کارگروه پیشگیری از کووید-19 بیمارستان فارابی بر رعایت شیوه نامه های...

دکتر شهریار نفیسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحران کرونا بدون ادعا و با همان سنگینی و وجاهت گذشته خود سرآمد شد

https://pr.tums.ac.ir/مستند-کووید/دکتر-شهریار-نفیسی:-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-در-بحران-کرونا-بدون-ادعا-و-با-همان-سنگینی-و--وجاهت-گذشته-خود-سرآمد-شد------

دکتر شهریار نفیسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحران کرونا بدون ادعا و با همان سنگینی ووجاهت گذشته خود سرآمد شد تاریخ انتشار : 99/06/03- 16:17 تعداد بازدید خبر : دکتر شهریار نفیسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحران...

دکتر محمدعلی سلیمانی: در مسیر درمان، اولین گام تشخیص درست است

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-محمدعلی-سلیمانی:-در-مسیر-درمان،-اولین-گام-تشخیص-درست-است/160402

دکتر محمدعلی سلیمانی: در مسیر درمان، اولین گام تشخیص درست است تاریخ انتشار : 99/05/30- 11:05 تعداد بازدید خبر : دکتر محمدعلی سلیمانی: در مسیر درمان، اولین گام تشخیص درست است 160402.mp3 دکتر محمدعلی سلیمانی:...

دکتر ستاره ممیشی: پرستاران همانند سربازان گمنام امام زمان(عج) هستند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دکتر-ستاره-ممیشی:-پرستاران-همانند-سربازان-گمنام-امام-زمان(عج)-هستند/160310

دکتر ستاره ممیشی: پرستاران همانند سربازان گمنام امام زمان(عج) هستند تاریخ انتشار : 99/05/29- 11:15 تعداد بازدید خبر : دکتر ستاره ممیشی: پرستاران همانند سربازان گمنام امام زمان(عج) هستند 160310.mp3 دکتر ستاره...

مهناز هادی پور: فضاهای مجازی در اشاعه اطلاعات در مورد کووید 19 نقش بسزایی داشتند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/مهناز-هادی-پور:-فضاهای-مجازی-در-اشاعه-اطلاعات-در-مورد-کووید-19-نقش-بسزایی-داشتند/159979

مهناز هادی پور: فضاهای مجازی در اشاعه اطلاعات در مورد کووید 19 نقش بسزایی داشتند تاریخ انتشار : 99/05/21- 16:00 تعداد بازدید خبر : مهناز هادی پور: فضاهای مجازی در اشاعه اطلاعات در مورد کووید 19 نقش بسزایی داشتند ...

سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/سیمین-رنجبران:-تیم-درمان-با-فداکاری-هایشان-خستگی-را-خسته-کردند-/158825

سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند تاریخ انتشار : 99/04/22- 12:10 تعداد بازدید خبر : سیمین رنجبران: تیم درمان با فداکاری هایشان خستگی را خسته کردند 158825.mp3 سیمین رنجبران: تیم...