1 مورد یافت شد

سارا احمری: در بحران کرونا تجربیات جدید و بی‌نظیری در کار گروهی به دست آوردیم

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/سارا-احمری:-در-بحران-کرونا-تجربیات-جدید-و-بی‌نظیری-در-کار-گروهی-به-دست-آوردیم/160984

سارا احمری: در بحران کرونا تجربیات جدید و بی‌نظیری در کار گروهی به دست آوردیم تاریخ انتشار : 99/06/23- 08:59 تعداد بازدید خبر : سارا احمری: در بحران کرونا تجربیات جدید و بی‌نظیری در کار گروهی به دست آوردیم ...