3 مورد یافت شد

سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با تمرکز بر چالش‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی در پساکرونا و شرایط نرمال جدید پایان یافت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سمپوزیوم–وبینار-بین‌المللی-سازی-آموزش-عالی-با-تمرکز-بر-چالش‌های-آموزشی-رشته‌های-علوم-پزشکی-در-پساکرونا-و-شرایط-نرمال-جدید-پایان-یافت/156504

سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با تمرکز بر چالش‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی در پساکرونا و شرایط نرمال جدید پایان یافت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/01- 17:19 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

پنل یادگیری الکترونیکی با تأکید بر بین‌المللی سازی از راه دور در شرایط کرونا و پساکرونا برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/پنل-یادگیری-الکترونیکی-با-تأکید-بر-بین‌المللی-سازی-از-راه-دور-در-شرایط-کرونا-و-پساکرونا-برگزار-شد/156479

پنل یادگیری الکترونیکی با تأکید بر بین‌المللی سازی از راه دور در شرایط کرونا و پساکرونا برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/31- 14:57 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

دومین روز از سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-بین-الملل/دومین-روز-از-سمپوزیوم–وبینار-بین‌المللی-سازی-آموزش-عالی-در-دوران-بحران-کرونا-/156472

دومین روز از سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا تاریخ انتشار : 99/02/31- 13:11 تعداد بازدید خبر : دومین روز از سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا ...