3 مورد یافت شد

سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با تمرکز بر چالش‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی در پساکرونا و شرایط نرمال جدید پایان یافت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سمپوزیوم–وبینار-بین‌المللی-سازی-آموزش-عالی-با-تمرکز-بر-چالش‌های-آموزشی-رشته‌های-علوم-پزشکی-در-پساکرونا-و-شرایط-نرمال-جدید-پایان-یافت/156504

سمپوزیوم-وبینار_بین‌المللی_سازی_آموزش_عالی_در_دوران_بحران_کرونامعاونت_بین_الملل_دانشگاهدکتر_محمدحسین_نکوفردکتر_امیرحسین_تکیاندکتر_عظیم_میرزازاده خبرنگار مهنازوحيدي گالری عکس مرتبط سومین روز از سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی...

پنل یادگیری الکترونیکی با تأکید بر بین‌المللی سازی از راه دور در شرایط کرونا و پساکرونا برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پنل-یادگیری-الکترونیکی-با-تأکید-بر-بین‌المللی-سازی-از-راه-دور-در-شرایط-کرونا-و-پساکرونا-برگزار-شد/156479

سمپوزیوم-وبینار_بین‌المللی_سازی_آموزش_عالی_در_دوران_بحران_کرونا خبرنگار مهنازوحيدي اخبار مرتبط سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا آغاز به کار کرد سمپوزیوم- وبینار سه‌روزه بین‌المللی سازی...

دومین روز از سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/دومین-روز-از-سمپوزیوم–وبینار-بین‌المللی-سازی-آموزش-عالی-در-دوران-بحران-کرونا-/156472

سمپوزیوم-وبینار_بین‌المللی_سازی_آموزش_عالی_در_دوران_بحران_کروناپنل_یادگیری_الکترونیکی_در_شرایط_کرونامعاونت_بین_الملل_دانشگاهدکتر_ریتا_مجتهدزاده،_معاون_بین_الملل_دانشکده_مجازی عکاس مهنازوحيدي اخبار مرتبط با تأکید بر...