1 مورد یافت شد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان چیست و چه کسانی در معرض خطر آن هستند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-سندرم-التهابی-چند-سیستمی-در-کودکان-چیست-و-چه-کسانی-در-معرض-خطر-آن-هستند

سندرم التهاب چندسیستمی در کودکان، شرایطی است که ممکن است قسمت های مختلف بدن از جمله قلب، ریه ها، کلیه ها، مغز، پوست، چشم ها یا دستگاه گوارش را دچار التهاب کند. عوامل ایجادکننده این سندرم ناشناخته است. با این حال بسیاری از كودكان مبتلا به این سندرم، مبتلا...