7 مورد یافت شد

برگزاری جلسه مقابله با کورونا ویروس ویژه سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستانهای تابعه در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/مستند-کووید-19/برگزاری-جلسه-مقابله-با-کورونا-ویروس-ویژه-سوپروایزرهای-کنترل-عفونت-بیمارستانهای-تابعه-در-معاونت-درمان-دانشگاه/98067

سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستانهای تابعه در معاونت درمان دانشگاه گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/11/20- 16:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری جلسه ماهانه سوپروایزر آموزشی با رابطین آموزشی در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-ماهانه-سوپروایزر-آموزشی-با-رابطین-آموزشی-در-مرکز-طبی-کودکان

سوپروایزر آموزشی با رابطین آموزشی در مرکز طبی کودکان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/10/10- 07:01 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه ماهانه...

لحظاتی با پرستاران / گفت و گو با دکتر علی کریمی سوپروایزر آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/لحظاتی-با-پرستاران-⁄-گفت-و-گو-با-دکتر-علی-کریمی-سوپروایزر-آموزشی-بیمارستان-دکتر-شریعتی

سوپروایزر آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/10/01- 00:39 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> در آستانه فرارسیدن روز پرستار لحظاتی...

لحظاتی با پرستاران/ گفت وگو با حسین انصاری سوپروایزر اورژانس بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/لحظاتی-با-پرستاران⁄-گفت-وگو-با-حسین-انصاری-سوپروایزر-اورژانس-بیمارستان-فارابی

سوپروایزر اورژانس بیمارستان فارابی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/09/26- 10:42 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> لحظاتی با پرستاران/ گفت وگو با حسین...

جلسه هم اندیشی رئیس بیمارستان بهرامی با سوپروایزرهای این مرکز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-هم-اندیشی-رئیس-بیمارستان-بهرامی-با-سوپروایزرهای-این-مرکز

سوپروایزرهای این مرکز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/09/16- 13:30 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جلسه هم اندیشی رئیس بیمارستان بهرامی با سوپروایزرهای...

بازدید نوروزی کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-بیمارستان-ها/بازدید-نوروزی-کارشناسان-دفتر-ارزیابی-عملکرد-و-پاسخگویی-به-شکایات-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-بیمارستان-شریعتی

سوپروایزر ارشد بیمارستان کارشناسان را همراهی و درباره خدمات ارائه‌شده به بیماران توضیح داد. کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه همچنین از واحد پیشنهادات و رسیدگی به شکایات و همچنین مرکز تلفن بیمارستان شریعتی بازدید و نحوه...

کسب مدال طلای المپیاد کشوری رشته فیزیک توسط فرزند همکار، فرزانه صدری سوپروایزر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کسب-مدال-طلای-المپیاد-کشوری-رشته-فیزیک-توسط-فرزند-همکار،-فرزانه-صدری-سوپروایزر-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)

سوپروایزر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 94/08/12- 12:36 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> کسب مدال طلای المپیاد کشوری رشته...