13 مورد یافت شد

معاون بهداشت دانشگاه از مراکز شبانه روزی شبکه بهداشت شهرستان ری بازدید کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/معاون-بهداشت-دانشگاه-از-مراکز-شبانه-روزی-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-بازدید-کرد/162375

شبکه بهداشت شهرستان ری بازدید کرد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/18- 07:37 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> همزمان با اربعین سالار شهیدان معاون بهداشت دانشگاه از...

برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-سلامت-روان-کودکان-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/160122

شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/20- 12:14 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان...

اقدامات شبکه بهداشت شهرستان ری در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/اقدامات-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-در-هفته-جهانی-تغذیه-با-شیر-مادر/160111

شبکه بهداشت شهرستان ری در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/20- 10:47 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> اقدامات شبکه بهداشت شهرستان ری...

برگزاری وبینار پیشگیری از چاقی در دوران قرنطینه در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-پیشگیری-از-چاقی-در-دوران-قرنطینه-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/159806

شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/11- 14:45 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری وبینار پیشگیری از چاقی در دوران قرنطینه در شبکه بهداشت...

برگزاری جلسه مجازی اصول مدیریت بیماری دیابت در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-ری/برگزاری-جلسه-مجازی-اصول-مدیریت-بیماری-دیابت-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/158989

شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/18- 10:33 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه مجازی اصول مدیریت بیماری دیابت در شبکه بهداشت...

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی باروری سالم در کرونا در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/برگزاری-اولین-دوره-کارگاه-آموزشی-باروری-سالم-در-کرونا-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/158570

شبکه بهداشت شهرستان ری گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/08- 14:44 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی باروری سالم در کرونا در شبکه...

نظارت دقیق شبکه بهداشت شهرستان ری بر رعایت اصول پیشگیری از کرونا در صنایع

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نظارت-دقیق-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-بر-رعایت-اصول-پیشگیری-از-کرونا-در-صنایع/156259

شبکه بهداشت شهرستان ری بر رعایت اصول پیشگیری از کرونا در صنایع گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/27- 08:07 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نظارت دقیق شبکه بهداشت...

پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری به مناسبت روز روانشناس و روز بهداشت حرفه‌ای

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-ری/پیام-تبریک-مدیر-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-به-مناسبت-روز-روانشناس-و-روز-بهداشت-حرفه‌ای/155569

شبکه بهداشت شهرستان ری به مناسبت روز روانشناس و روز بهداشت حرفه‌ای گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/09- 11:07 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> پیام تبریک مدیر...

استمرار گشت‌های ویژه شبکه بهداشت شهرستان ری در راستای کنترل فاز دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-ری/استمرار-گشت‌های-ویژه-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-در-راستای-کنترل-فاز-دوم-طرح-فاصله‌گذاری-اجتماعی/153618

شبکه بهداشت شهرستان ری در راستای کنترل فاز دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/01- 10:02 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> استمرار گشت‌های...

بازدید شبانگاهی مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری از پایگاه بهداشت مراقبت مرزی فرودگاه امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-شبانگاهی-مدیر-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-از-پایگاه-بهداشت-مراقبت-مرزی-فرودگاه-امام-خمینی-(ره)/153616

شبکه بهداشت شهرستان ری از پایگاه بهداشت مراقبت مرزی فرودگاه امام خمینی (ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/01- 09:27 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید...