12 مورد یافت شد

برگزاری وبینار سلامت روان کودکان در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-سلامت-روان-کودکان-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/160122

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریبرگزاری_وبینار_سلامت_روان_کودکان خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط وبینار اهمیت سلامت روان کودکان، تشخیص و اقدام مناسب و به موقع در موارد بد رفتاری با کودکان در شبکه بهداشت ری لیست اخبار 0...

اقدامات شبکه بهداشت شهرستان ری در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-در-هفته-جهانی-تغذیه-با-شیر-مادر/160111

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریشیر_مادر خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار پیشگیری از چاقی در دوران قرنطینه در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-وبینار-پیشگیری-از-چاقی-در-دوران-قرنطینه-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/159806

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سعيدهشريفي تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه مجازی اصول مدیریت بیماری دیابت در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/برگزاری-جلسه-مجازی-اصول-مدیریت-بیماری-دیابت-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/158989

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریبرگزاری_جلسه_مجازی_اصول_مدیریت_بیماری_دیابت خبرنگار سعيدهشريفي تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی باروری سالم در کرونا در شبکه بهداشت شهرستان ری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-دوره-کارگاه-آموزشی-باروری-سالم-در-کرونا-در-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری/158570

شبکه_بهداشت_شهرستان_ری خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط آموزش باروری سالم در کرونا ویژه مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

نظارت دقیق شبکه بهداشت شهرستان ری بر رعایت اصول پیشگیری از کرونا در صنایع

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نظارت-دقیق-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-بر-رعایت-اصول-پیشگیری-از-کرونا-در-صنایع/156259

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریرعایت_اصول_پیشگیری خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری به مناسبت روز روانشناس و روز بهداشت حرفه‌ای

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-های-بهداشتی-و-درمانی/پیام-تبریک-مدیر-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-به-مناسبت-روز-روانشناس-و-روز-بهداشت-حرفه‌ای/155569

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریمناسبت_روز_روانشناس خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

استمرار گشت‌های ویژه شبکه بهداشت شهرستان ری در راستای کنترل فاز دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/استمرار-گشت‌های-ویژه-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-در-راستای-کنترل-فاز-دوم-طرح-فاصله‌گذاری-اجتماعی/153618

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سعيدهشريفي گالری عکس مرتبط گشت ویژه گام دوم مقابله با بیماری کرونا در طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرستان ری لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

بازدید شبانگاهی مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری از پایگاه بهداشت مراقبت مرزی فرودگاه امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-شبانگاهی-مدیر-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-از-پایگاه-بهداشت-مراقبت-مرزی-فرودگاه-امام-خمینی-(ره)/153616

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری از کارشناس تغذیه فعال در طرح مبارزه با ویروس کرونا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-مدیر-شبکه-بهداشت-شهرستان-ری-از-کارشناس-تغذیه-فعال-در-طرح-مبارزه-با-ویروس-کرونا/153367

شبکه_بهداشت_شهرستان_ریکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار سعيدهشريفي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...