1 مورد یافت شد

مرکز داروپزشکی 13 آبان جلسه ماهیانه خود را در شهریور 99 به کنترل اصالت دارو، مکمل و روش های ضدعفونی در پاندمی کووید 19 اختصاص داد

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/مرکز-داروپزشکی-13-آبان-جلسه-ماهیانه-خود-را-در-شهریور-99-به-کنترل-اصالت-دارو،-مکمل-و-روش-های-ضدعفونی-در-پاندمی-کووید-19-اختصاص-داد/161809

مرکز داروپزشکی 13 آبان جلسه ماهیانه خود را در شهریور 99 به کنترل اصالت دارو، مکمل و روش های ضدعفونی در پاندمی کووید 19 اختصاص داد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/01- 16:35 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...