6 مورد یافت شد

کارگاه مجازی حقوق نشریات دانشگاهی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارگاه-مجازی-حقوق-نشریات-دانشگاهی-برگزار-شد

فرزاد سلطانپور مسئول دبیرخانه نشریات دانشجویی مواردی همچون: مباحث اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، موارد مرتبط با نشریات دانشگاهی در قانون مطبوعات و دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی را تشریح...

دهمین و آخرین گام از آموزش مجازی اصول خبرنویسی منتشر شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/دهمین-و-آخرین-گام-از-آموزش-مجازی-اصول-خبرنویسی-منتشر-شد/159619

فرزاد سلطانپور مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه و مدرس کلاس، به تشریح مبحث سبک های مختلف خبر پرداخت و پس از سبک هرم وارونه به عنوان رایج ترین سبک خبرنویسی در دنیا که در گام پیشین به آن پرداخته بود، در این گام توضیحاتی را در رابطه با سبک های تاریخی و تاریخی...

نهمین گام آموزش مجازی اصول خبرنویسی منتشر شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نهمین-گام-آموزش-مجازی-اصول-خبرنویسی-منتشر-شد/159378

فرزاد سلطانپور مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه و مدرس کلاس، به تشریح مبحث سبک های مختلف خبر پرداخت و توضیحاتی پیرامون سبک هرم وارونه به عنوان رایج ترین سبک خبر نویسی در تمام دنیا و نحوه تولید محتوا در این سبک ارائه داد.توضیح اینکه، هفته آینده قسمت دهم و...

پنجمین گام آموزش مجازی اصول خبرنویسی منتشر شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/پنجمین-گام-آموزش-مجازی-اصول-خبرنویسی-منتشر-شد/158121

فرزاد سلطانپور مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه و مدرس کلاس، به تشریح مبحث عناصر خبری در اصول خبرنویسی پرداخت و ضمن معرفی عناصر چه، چرا، چگونه، کجا، چه کسی و چه زمانی، با ذکر مثال برای هریک از عناصر خبری ذکر شده به ضرورت پاسخگویی به 6 پرسش اساسی که در تکمیل...

سومین گام آموزش مجازی اصول خبرنویسی منتشر شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/سومین-گام-آموزش-مجازی-اصول-خبرنویسی-منتشر-شد/156794

فرزاد سلطانپور مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه و مدرس کلاس، به تشریح اصل اساسی خبرنویسی که همان درستی و جامع بودن خبر است، پرداخت.به گفته سلطانپور در این کلاس ها، بسیار تلاش شده با توجه به محدودیت زمان دانشجویان و قابلیت انتشار در فضای مجازی، مباحث مطرح شده...

اولین دوره آموزش مجازی اصول خبرنویسی برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/اولین-دوره-آموزش-مجازی-اصول-خبرنویسی-برگزار-می-شود/156445

فرزاد سلطانپور مسئول دبیرخانه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص گفت: این دوره آموزشی در 10 گام برنامه ریزی و در حال تهیه است که هر هفته یک فیلم از آن در سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه منتشر خواهد شد.وی افزود: در این دوره بسیار تلاش...