29 مورد یافت شد

دکتر آرش جعفریه: در بحران کرونا، کار تیمی را با تمام وجود چشیدیم و حس کردیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-آرش-جعفریه:-در-بحران-کرونا،-کار-تیمی-را--با-تمام-وجود-چشیدیم-و-حس-کردیم-/159503

مجتمع_بیمارستانی_یاسکرونا_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده محبوبه بهلولی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر کریمی: دانشگاه محل مدیران تمام‌وقت، علاقه‌مند، پاک دست و اهل تعامل است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-دکتر-کریمی:-دانشگاه-محل-مدیران-تمام‌وقت،-علاقه‌مند،-پاک-دست-و-اهل-تعامل-است/158865

مجتمع_بیمارستانی_یاسدکتر_عباسعلی_کریمی خبرنگار سمیراكرمي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

افتتاح تصفیه خانه فاضلاب مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/افتتاح-تصفیه-خانه-فاضلاب-مجتمع-بیمارستانی-یاس/157079

مجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار زهرااحمدی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

انتصاب دکتر زهرا مختاری به سمت مدیر پرستاری مجتمع بيمارستاني ياس و قدرداني از خدمات سکینه حسن زاده

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-زهرا-مختاری-به-سمت-مدیر-پرستاری-مجتمع-بيمارستاني-ياس-و-قدرداني--از-خدمات-سکینه-حسن-زاده-/156658

مجتمع_بیمارستانی_یاسآرش_جعفریه خبرنگار زهرااحمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه از کارکنان مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-دفتر-نهاد-مقام-معظم-رهبری-در-دانشگاه--از-کارکنان-مجتمع-بیمارستانی-یاس/156344

مجتمع_بیمارستانی_یاسدفتر_نهاد_مقام_معظم_رهبریمراسم_تقدیر خبرنگار زهرااحمدی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری مراسم روز ماما در مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-مراسم-روز-ماما-در-مجتمع-بیمارستانی-یاس-/155918

مجتمع_بیمارستانی_یاسبرگزاری_مراسم_روز_ماما خبرنگار زهرااحمدی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/مراسم-گرامیداشت-روز-جهانی-کارگر-در-مجتمع-بیمارستانی-یاس/155737

مجتمع_بیمارستانی_یاسکرونا_را_شکست_میدهیمروز_جهانی_کارگر خبرنگار امیر مردانی تصاویر اخبار مرتبط قدردانی ویژه از عملکرد و همدلی کارکنان بخش خدمات مجتمعبیمارستانی یاس /اهمیت ایمنی و سلامت...

قدرداني از بهیاران و بیماریاران مجتمع بیمارستانی یاس/ جایگاه بهیاران و بیماریان برای بیمار مانند نقش پدر و مادر برای فرزند است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدرداني-از-بهیاران-و-بیماریاران-مجتمع-بیمارستانی-یاس⁄-جایگاه-بهیاران-و-بیماریان-برای-بیمار-مانند-نقش-پدر-و-مادر-برای-فرزند-است/155543

مجتمع_بیمارستانی_یاسکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار امیر مردانی تصاویر اخبار مرتبط جلسه معارفه رسمی کادر جدید درمان/ قدردانیمدیر مجتمع از همکاری شجاعانه آنان در روزهای سخت بحران کرونا با حضور مدیر و مترون...

دیدار صمیمانه مدیر پرستاری دانشگاه با مسئولان و جمعی از پرستاران مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دیدار-صمیمانه-مدیر-پرستاری-دانشگاه-با-مسئولان-و-جمعی-از-پرستاران-مجتمع-بیمارستانی-یاس/155512

مجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار نجمه باهو اخبار مرتبط دیدار صمیمانه مدیر پرستاری دانشگاه با مسئولان و جمعی از پرستاران بیمارستان‌های کودکان بهرامی و جامع بانوان آرش سیمین رنجبران در بازدید از بیمارستان‌های آرش و بهرامی...

بازدید مدیر پرستاری دانشگاه از مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیر-پرستاری-دانشگاه-از-مجتمع-بیمارستانی-یاس/155510

مجتمع_بیمارستانی_یاس عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...