7 مورد یافت شد

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و مدیر دفتر فنی دانشگاه از پروژه های عمرانی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-معاون-توسعه-مدیریت-و-برنامه-ریزی-منابع-و-مدیر-دفتر-فنی-دانشگاه-از-پروژه-های-عمرانی-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران/160398

مجتمع کوی علوم پزشکی تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/27- 15:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و مدیر دفتر...

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های در حال انجام مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/بازدید-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-در-حال-انجام-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران/159491

مجتمع کوی علوم پزشکی تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/31- 19:08 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های در حال...

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های مجتمع کوی علوم پزشکی تهران بازدید کرد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران-بازدید-کرد/156760

مجتمع کوی علوم پزشکی تهران بازدید کرد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/12- 15:31 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های مجتمع...

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از پروژه های عمرانی مجتمع کوی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-پروژه-های-عمرانی-مجتمع-کوی/156447

مجتمع کوی علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های عمرانی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-عمرانی-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران/156427

مجتمع کوی علوم پزشکی تهران تاریخ انتشار : 99/02/30- 15:45 تعداد بازدید خبر : بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های عمرانی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران 156427.mp3 بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه...

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و مجموعه ورزشی شهید چمران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-رئیس-صندوق-رفاه-دانشجویان-وزارت-بهداشت-از-مجتمع-خوابگاهی-کوی-دانشگاه-و-مجموعه-ورزشی-شهید-چمران/153397

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و مجموعه ورزشی شهید چمران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/01/26- 15:06 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

اطلاعیه شماره 2 مدیریت امور خوابگاه ها درخصوص برنامه خوابگاه های فعال در ایام تعطیلات نوروز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اطلاعیه-شماره-2-مدیریت-امور-خوابگاه-ها-درخصوص-برنامه-خوابگاه-های-فعال-در-ایام-تعطیلات-نوروز/152367

اطلاعیه شماره 2 مدیریت امور خوابگاه ها درخصوص برنامه خوابگاه های فعال در ایام تعطیلات نوروز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/12/26- 10:27 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...