2 مورد یافت شد

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و مجموعه ورزشی شهید چمران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-رئیس-صندوق-رفاه-دانشجویان-وزارت-بهداشت-از-مجتمع-خوابگاهی-کوی-دانشگاه-و-مجموعه-ورزشی-شهید-چمران/153397

مجموعه_ورزشی_شهید_چمران خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع کوی و مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه بازدید کرد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

گزارش تصویری راه اندازی ستاد کمیته دانشجویی مقابله با بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-راه-اندازی-ستاد-کمیته-دانشجویی-مقابله-با-بیماری-کرونا-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران

مجموعه_ورزشی_شهید_چمرانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...