2 مورد یافت شد

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و مجموعه ورزشی شهید چمران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-رئیس-صندوق-رفاه-دانشجویان-وزارت-بهداشت-از-مجتمع-خوابگاهی-کوی-دانشگاه-و-مجموعه-ورزشی-شهید-چمران/153397

مجموعه ورزشی شهید چمران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/01/26- 15:06 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی...

گزارش تصویری راه اندازی ستاد کمیته دانشجویی مقابله با بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-راه-اندازی-ستاد-کمیته-دانشجویی-مقابله-با-بیماری-کرونا-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/151866

مجموعه ورزشی شهید چمران به عنوان محل ستاد این کمیته برگزار شد. نشست کمیته دانشجویی مقابله با کرونا با حضور دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی، دکتر علیرضا پارساپور مدیر روابط عمومی، دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر اکرم السادات سادات...