2 مورد یافت شد

مدرسه مجازی مبانی سیاست گذاری سلامت برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/مدرسه-مجازی-مبانی-سیاست-گذاری-سلامت-برگزار-می-شود/171857

مدرسه مجازی مبانی سیاست گذاری سلامت برگزار می شود گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/14 - 12:07 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> مدرسه مجازی مبانی سیاست گذاری...

برگزاری مدرسه مجازی مبانی سیاستگذاری سلامت دوره با همراهی دپارتمان سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-بهداشت/برگزاری-مدرسه-مجازی-مبانی-سیاستگذاری-سلامت-دوره-با-همراهی-دپارتمان-سلامت-جهانی-و-سیاستگذاری-عمومی-دانشکده-بهداشت--/171812

مدرسه مجازی مبانی سیاستگذاری سلامت دوره با همراهی دپارتمان سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 1400/01/08 - 10:08 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...