1 مورد یافت شد

جلسه بحث و تبادل نظر درباره چک لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان ها برای مدیریت بحران های عفونی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/جلسه-بحث-و-تبادل-نظر-درباره-چک-لیست-ارزیابی-آمادگی-بیمارستان-ها-برای-مدیریت-بحران-های-عفونی-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/160019

جلسه بحث و تبادل نظر درباره چک لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان ها برای مدیریت بحران های عفونی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ انتشار : 99/05/16- 09:23 تعداد بازدید خبر : جلسه بحث و تبادل نظر درباره چک لیست...