1 مورد یافت شد

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی را یکی از اولویت های این دانشگاه دانست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مدیر-امور-مالی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-افتتاح-پروژه-مرکز-آکادمیک-بیمارستان-فارابی-را-یکی-از-اولویت-های-این-دانشگاه-دانست/160007

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی را یکی از اولویت های این دانشگاه دانست گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/15- 16:54 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...