1 مورد یافت شد

مراسم آغاز سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فناوری کشور

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/مراسم-آغاز-سال-تحصیلی-1400–1399-دانشگاه-ها-و-مراکز-پژوهشی-فناوری-کشور-/161424

مراسم آغاز سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فناوری کشور تاریخ انتشار : 99/06/23- 16:53 تعداد بازدید خبر : مراسم آغاز سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فناوری کشور 161424.mp3 مراسم...