20 مورد یافت شد

دومین همایش ملی التهاب

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-همایش-ملی-التهاب-با-موضوع-التهاب-شدید-در-کرونا-25-تا-27-آذر-99،-به-صورت-حضوری-و-مجازی--برگزار-خواهد-شد/158956

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیcovid-19_ خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط برگزاری دومین جلسه کمیته چاپ کتاب نخستین همایش ملی التهاب در دومین جلسه کمیته چاپ کتاب نخستین همایش ملی التهاب علاوه بر رایزنی در خصوص چاپ...

تصويب نهايي برنامه استراتژيك موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه و تأكيد بر اجرايي شدن آن

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تصويب-نهايي-برنامه-استراتژيك-موسسه-حمایت-از-بیماران-مبتلا-به-نقص-سیستم-ایمنی-اولیه-و-تأكيد-بر-اجرايي-شدن-آن/158954

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژی خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط شروع فعاليت موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی به همت جمعي از اعضاي هيئت علمي مرکز تحقیقات...

دومین جلسه هیئت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین--جلسه-هیئت-امنای-موسسه-حمایت-از-بیماران-نقص-سیستم-ایمنی-در-سال-99-/158922

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژی_ عکاس الناز واحدي اخبار مرتبط شروع فعاليت موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی به همت جمعي از اعضاي هيئت علمي مرکز تحقیقات...

هشتاد و چهارمین جلسه پیوند سلول های بنیادی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/هشتاد-و-چهارمین-جلسه-پیوند-سلول-های-بنیادی-در-مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،-آسم-و-آلرژی-برگزار-شد/158498

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیپیوند_سلولهای_بنیادی خبرنگار الناز واحدي گالری عکس مرتبط برگزاری هشتاد و یکمین جلسه پیوند سلولهای بنیادی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزاری هشتاد و دومین جلسه پیوند سلولهای...

هشتاد و چهارمین جلسه پیوند سلولهای بنیادی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/هشتاد-و-چهارمین-جلسه-پیوند-سلولهای-بنیادی-در-مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،-آسم-و-آلرژی/158373

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیجلسه_پیوند_سلولهای_بنیادی عکاس الناز واحدي اخبار مرتبط هشتاد و سومین جلسه پیوند سلول های بنیادی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد پرونده 11 بیمار مبتلا به نقص...

برگزاری اولین جلسه شورای سردبیری مجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران در سال99

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-شورای-سردبیری-مجله-آلرژی،-آسم-و-ایمونولوژی-ایران-در-سال99-/158360

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیمجله_آلرژی،_آسم_و_ایمونولوژی_ایراندریافت_مقالات_با_موضوع_covid-19 خبرنگار الناز واحدي گالری عکس مرتبط گزارش تصویریاولین شورایسردبیری مجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران در سال 99 لیست...

گزارش تصویری جلسه شورای راهبردی دومین همایش ملی التهاب

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گزارش-تصویری-جلسه-شورای-راهبردی--دومین-همایش-ملی-التهاب/158300

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژی خبرنگار الناز واحدي تصاویر اخبار مرتبط برگزاری همزمان دومین همایش ملی التهاب و جشن بیستمین سال تاسیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژیدر آذر سال...

برگزاري سومین جلسه کمیته علمی دومین همایش التهاب به صورت مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاري-سومین-جلسه-کمیته-علمی-دومین-همایش-التهاب-به-صورت-مجازی-/156125

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیدومین_همایش_ملی_التهابالتهاب_شدید_در_بیماری_covid-19covid-19 خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط برگزاری همزمان دومین همایش ملی التهاب و جشن بیستمین سال تاسیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم...

پیام دکتر مصطفی معین به مناسبت روز جهانی آسم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پیام-دکتر-مصطفی-معین-به-مناسبت-روز-جهانی-آسم/155851

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیروز_جهانی_آسمآسم_و_کروناویروس_کرونا خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط دکتر مصطفی معین: پاندمیمهیب کرونا، باعث یک خیزش و تحرک علمی و پژوهشی فراگیر در علوم پزشکی شد رئیس مرکز تحقیقات...

دکتر مصطفی معین: پاندمی مهیب کرونا، باعث یک خیزش و تحرک علمی و پژوهشی فراگیر در علوم پزشکی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-مصطفی-معین:-پاندمی--مهیب-کرونا،-باعث-یک-خیزش-و-تحرک-علمی-و-پژوهشی-فراگیر-در-علوم-پزشکی-شد/155746

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیدکتر_مصطفی_معینرئیس_مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیپاندمی_کروناcovid-19 خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط حضور فعالحافظان سلامتدر مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی مرکز...