2 مورد یافت شد

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-اولین-جلسه-هیئت-مدیره-موسسه-حمایت-از-بیماران-مبتلا-به--نقص-سیستم-ایمنی-در-سال-99/160404

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژی_ عکاس الناز واحدي اخبار مرتبط شروع فعاليت موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی به همت جمعي از اعضاي هيئت علمي مرکز تحقیقات...

دومین جلسه هیئت امنای موسسه حمایت از بیماران نقص سیستم ایمنی در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین--جلسه-هیئت-امنای-موسسه-حمایت-از-بیماران-نقص-سیستم-ایمنی-در-سال-99-/158922

مرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژی_ عکاس الناز واحدي اخبار مرتبط شروع فعاليت موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی به همت جمعي از اعضاي هيئت علمي مرکز تحقیقات...