18 مورد یافت شد

پیام تبریک رئیس مرکز طبی کودکان به مناسبت روز کارمند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/پیام-تبریک-رئیس-مرکز-طبی-کودکان-به-مناسبت-روز-کارمند/160773

مرکز_طبی_کودکان_ خبرنگار لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دیدار اعضای شورای فرهنگی مرکز طبی کودکان با کارکنان بیمارستان به مناسبت عید سعید غدیر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دیدار-اعضای-شورای-فرهنگی-مرکز-طبی-کودکان--با-کارکنان-بیمارستان-به-مناسبت-عید-سعید-غدیر/160084

مرکز_طبی_کودکان_ خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه مدیریت اجرایی بیمارستان مرکز طبی کودکان تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-مدیریت-اجرایی-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-تشکیل-شد/159349

مرکز_طبی_کودکان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمار از بخش IICU مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بازدید-گروه-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-بخش-IICU-مرکز-طبی-کودکان/159229

مرکز_طبی_کودکان_قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته کنترل عفونت در مرکز طبی کودکان تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-کنترل-عفونت-در-مرکز-طبی-کودکان-تشکیل-شد/159179

مرکز_طبی_کودکان_قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته کشوری عارضه واکسن در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کشوری-عارضه-واکسن-در-مرکز-طبی-کودکان/159176

مرکز_طبی_کودکان_کمیته_کشوری_عارضه_واکسن خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه گروه مدیریت اجرایی در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-گروه-مدیریت-اجرایی-در-مرکز-طبی-کودکان/159125

مرکز_طبی_کودکان_مرکز_طبی_کودکان خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه مدیریت اجرایی مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مدیریت-اجرایی-مرکز-طبی-کودکان/158856

مرکز_طبی_کودکان_ خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مدیریت اجرایی در مرکز طبی کودکان تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/نشست-مدیریت-اجرایی-در-مرکز-طبی-کودکان-تشکیل-شد/158531

مرکز_طبی_کودکان_قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

اطلاعیه درگذشت استاد سرکار خانم دکتر صفورا نوائی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اطلاعیه-درگذشت-استاد-سرکار-خانم-دکتر-صفورا-نوائی-/157117

مرکز_طبی_کودکان_قطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی لیست اخبار 5 نظر برای این مطلب وجود دارد مهرداد قربان زاده 99/03/23- 15:09 روحش شاد و یادش گرامی باد پاسخ متن درون تصویر امنیتی را وارد...