4 مورد یافت شد

دکتر حسن رزمی: شاکله اصلی رشته دندانپزشکی، ارتباط با گروه های آموزشی است

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-حسن-رزمی:-شاکله-اصلی-رشته-دندانپزشکی،-ارتباط-با-گروه-های-آموزشی-است

دکتر حسن رزمی: شاکله اصلی رشته دندانپزشکی، ارتباط با گروه های آموزشی است تاریخ انتشار : 1399/12/16 - 08:16 تعداد بازدید خبر : مستند «فرصت‌های سرآمدی در حوزه آموزش و پژوهش» دکتر حسن رزمی: شاکله اصلی رشته دندانپزشکی،...

دکتر غلامرضا حسن‌زاده: باید بتوانیم اعضا هیئت‌علمی را با مدل‌های مختلف مجازی‌سازی آشنا کنیم

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/-دکتر-غلامرضا-حسن‌زاده:-باید-بتوانیم-اعضا-هیئت‌علمی-را-با-مدل‌های-مختلف-مجازی‌سازی-آشنا-کنیم

دکتر غلامرضا حسن‌زاده: باید بتوانیم اعضا هیئت‌علمی را با مدل‌های مختلف مجازی‌سازی آشنا کنیم تاریخ انتشار : 1399/12/12 - 08:15 تعداد بازدید خبر : مستند «فرصت‌های سرآمدی در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه» دکتر غلامرضا...

دکتر میترا زارع بوانی: دانش‌آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی با تشخیص صحیح بیماری باعث کاهش هزینه‌های درمانی می شوند

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/دکتر-میترا-زارع-بوانی:-دانش‌آموختگان-رشته-علوم-آزمایشگاهی-با-تشخیص-صحیح-بیماری-باعث-کاهش-هزینه‌های-درمانی-می-شوند/170315

دکتر میترا زارع بوانی: دانش‌آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی با تشخیص صحیح بیماری باعث کاهش هزینه‌های درمانی می شوند تاریخ انتشار : 1399/12/09 - 08:30 تعداد بازدید خبر : مستند «فرصت‌های سرآمدی در حوزه آموزش و پژوهش» دکتر...

دکتر لیلا آزاد بخت: مطالعات علم تغذیه می‌تواند در سلامت، بهبود و کیفیت زندگی بیماران نقش مؤثری داشته باشد

https://pr.tums.ac.ir/مستند-فرصت-های-سرآمدی-پژوهش-و-فناوری-در-دانشگاه/دکتر-لیلا-آزاد-بخت:-مطالعات-علم-تغذیه-می‌تواند-در-سلامت،-بهبود-و-کیفیت-زندگی-بیماران-نقش-مؤثری-داشته-باشد/true

دکتر لیلا آزاد بخت: مطالعات علم تغذیه می‌تواند در سلامت، بهبود و کیفیت زندگی بیماران نقش مؤثری داشته باشد تاریخ انتشار : 1399/11/13 - 08:10 تعداد بازدید خبر : مستند «فرصت‌های سرآمدی در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه» دکتر...