6 مورد یافت شد

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های در حال انجام مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بازدید-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-در-حال-انجام-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران/159491

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاهپروژه_های_عمرانی_مجتمع_کوی_علوم_پزشکی_تهران خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های مجتمع کوی علوم پزشکی تهران بازدید کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران-بازدید-کرد/156760

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاهدکتر_پورغریبمهندس_مکریمدیریت_امور_خوابگاه_ها خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از مجتمع خوابگاه های کوی علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای...

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از مجتمع خوابگاه های کوی علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/بازدید-معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-مجتمع-خوابگاه-های-کوی-علوم-پزشکی-تهران/156753

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاهمجتمع_خوابگاه_های_کوی_علوم_پزشکی_تهراندکتر_پورغریبمهندس_مکری عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری شورای معاون و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشگاه با معاونان دانشجویی فرهنگی دانشکده ها

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-شورای-معاون-و-مدیران-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-با-معاونان-دانشجویی-فرهنگی-دانشکده-ها/155911

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاه عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مشترک معاونان دانشجویی فرهنگی و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران درخصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-مشترک-معاونان-دانشجویی-فرهنگی-و-مدیران-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-تهران-و-تهران-درخصوص-مقابله-با-شیوع-ویروس-کرونا/151110

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانمعاون_دانشجویی_دانشگاه_تهرانمقابله_با_ویروس_کرونا عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

نشست معاونان آموزشی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-معاونان-آموزشی-و-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-با-دبیران-شورای-صنفی-دانشجویان/151079

معاون_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاهدکتر_افهمیشورای_صنفی_دانشجویان عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...