2 مورد یافت شد

بازدید مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران از پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیر-امور-مالی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-پروژه-مرکز-آکادمیک-بیمارستان-فارابی/160001

مهندس_بهزاد_مکریدکتر_محمدرضا_اکبریبیمارستان_فارابی عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بازدید مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از پروژه در حال ساخت مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/بازدید-مدیر-فنی-و-نظارت-بر-طرح-های-عمرانی-دانشگاه-از-پروژه-در-حال-ساخت-مرکز-آکادمیک-بیمارستان-فارابی-/155948

مهندس_بهزاد_مکری عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...