9 مورد یافت شد

دانشکده مجازی نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی را برگزار می ‮کند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-چالش‮-های-اخلاقی-کپی-رایت-در-فضای-مجازی-را-برگزار-می-‮کند/159121

نشست_آنلایناخلاق_در_فضای_مجازیوبیناردوره_رایگاندانشکده_مجازیدانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانیادگیری_الکترونیکی_ خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط چهارمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی و با رویکرد...

دانشکده مجازی جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ‮های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-جلسات-ماهانه-اخلاق-در-فضای-مجازی-برای-اعضای-هیأت-علمی-دانشگاه-‮های-علوم-پزشکی-سراسر-کشور-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬/159002

نشست_آنلایندانشگاه_علوم_پزشکی_تهران_دوره_رایگان خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی اولین نشست کارگروه تخصصی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را برگزار کرد اولین نشست کارگروه تخصصی اخلاق در یادگیری...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی با موضوع کرونا - 19 اردیبهشت99

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-با-موضوع-کرونا-–-19-اردیبهشت99/156001

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه ای از جلسه آنلاین دبیر...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی 14اردیبهشت99

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-14اردیبهشت99/155880

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی گالری فیلم مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی 12 اردیبهشت 99 لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی 12 اردیبهشت 99

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-12-اردیبهشت-99/155764

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی#کرونا_را_شکست_میدهیم_ فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی 3 اردیبهشت 99

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-3-اردیبهشت-99/155394

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی#سازمان_بهداشت_جهانی فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی گالری فیلم مرتبط گزارش نشست آنلاین مطبوعاتی دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 20 فروردین 99 در خصوص کرونا گفتگوی آنلاین...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی با موضوع کرونا یکم اردیبهشت99

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-با-موضوع-کرونا-یکم-اردیبهشت99/153659

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه ای از جلسه آنلاین دبیر...

نشست آنلاین مطبوعاتی سازمان بهداشت جهانی 29 فروردین 99

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-سازمان-بهداشت-جهانی-29-فروردین-99-/153494

نشست_آنلاین_مطبوعاتی_سازمان_بهداشت_جهانی#کرونا_را_شکست_میدهیم_ فیلمبردار/ تدوین کننده شبنم قضایی اخبار مرتبط نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا دکتر سهراب پور خلاصه...

نشست آنلاین مطبوعاتی 18 فروردین 99 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/نشست-آنلاین-مطبوعاتی-18-فروردین-99-دبیر-کل-سازمان-جهانی-بهداشت-در-خصوص-کرونا/153047

نشست_آنلاین_مطبوعاتی#کرونا_را_شکست_میدهیم_ خبرنگار شبنم قضایی فیلم ها گالری فیلم مرتبط خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص کرونا خلاصه جلسه آنلاین دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در...