52 مورد یافت شد

وبینار مطالعات بررسی اثر بودجه ای در مداخلات سلامت برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/وبینار-مطالعات-بررسی-اثر-بودجه-ای-در-مداخلات-سلامت-برگزار-می-شود/161976

وبینار_مطالعات_بررسی_اثر_بودجه_ایانجمن_علمی_دانشجویی_قانونمدیریت_امور_هنری_و_فوق_برنامه خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

وبینار کلیات ارزیابی فراگیر در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-وبینار-کلیات-ارزیابی-فراگیر-در-دانشکده-پیراپزشکی-برگزار-خواهد-شد/161935

وبینار_ارزیابی_فراگیر خبرنگار الهامحق شناس لیست اخبار 2 نظر برای این مطلب وجود دارد راحله ملکی 99/07/06- 12:57 با سلام ثبت نام در وبینار "کلیات ارزیابی فراگیر "از طریق لینک زیر امکانپذیر نمی باشد. با...

وبینار مطالعات فارماکولوژی و جایگاه آن در داروسازی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/وبینار-مطالعات-فارماکولوژی-و-جایگاه-آن-در-داروسازی-برگزار-شد/161748

وبینار_مطالعات_فارماکولوژیانجمن_علمی_دانشجویی_قانونمدیریت_امور_هنری_و_فوق_برنامه خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار آموزشی برچسب کنترل اصالت و سلامت کالا در معاونت غذا و دارو

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-وبینار-آموزشی-برچسب-کنترل-اصالت-و-سلامت-کالا-در-معاونت-غذا-و-دارو-/161687

وبینار_آموزشیمعاونت_غذا_و_دارو خبرنگار خديجهآب پر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

#وبینار #پرستاری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/وبینار-های-ایمنی-بیمار-و-آموزش-به-بیمار-در-بیمارستان-شریعتی-برگزار-شد/161516

وبینار_آموزشی خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی وبینار ثبت صحیح اقدامات پرستاری را برگزار کرد وبینار ثبت صحیح اقدامات پرستاری با همکاری دفتر پرستاری و معاونت...

وبینار تخصصی مطالعات فارماکولوژی و جایگاه آن در داروسازی برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/وبینار-تخصصی-مطالعات-فارماکولوژی-و-جایگاه-آن-در-داروسازی-برگزار-می-شود/161468

وبینار_مطالعاتی_فارماکواکونومی خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

#وبینار #پرستاری

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دفتر-پرستاری-بیمارستان-شریعتی-وبینار-ثبت-صحیح-اقدامات-پرستاری-را-برگزار-کرد/161436

وبینار_#پرستاری خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار بزرگداشت روز جهانی آسم و هفته جهانی آلرژی و نقص ایمنی اولیه

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-وبینار-بزرگداشت-روز-جهانی-آسم-و-هفته-جهانی-آلرژی-و-نقص-ایمنی-اولیه/161340

وبینار_بیست_و_دومین_روز_جهانی_آسممرکز_تحقیقات_ایمونولوژی،_آسم_و_آلرژیانجمن_آسم_و_آلرژی_ایراندکتر_مصطفی_معیندکتر_هومن_گودرزیدکتر_سعید_قوامیدکتر_علیرضا_رنجبرامتیاز_بازآموزی خبرنگار الناز واحدي تصاویر اخبار...

وبینار بین‌المللی چالش‌های انتشار و مسائل اخلاقی در دوران COVID-19 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/وبینار-بین‌المللی-چالش‌های-انتشار-و-مسائل-اخلاقی-در-دوران-COVID–19-برگزار-شد/161256

وبینار_بین‌المللی_چالش‌های_انتشار_و_مسائل_اخلاقی_در_دوران_covid خبرنگار مهنازوحيدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری وبینار کشوری برنامه‌های گروه سلامت خانواده و جمعیت به دعوت مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-کشوری-برنامه‌های-گروه-سلامت-خانواده-و-جمعیت-به-دعوت-مدیرکل-دفتر-سلامت-جمعیت،-خانواده-و-مدارس/161234

وبینار_کشوری_برنامه‌های_گروه_سلامت_خانوادهمعاونت_بهداشت_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندکتر_علیرضا_رییسی_معاون_بهداشت_وزارت_بهداشت_ خبرنگار اسماعیلاستاجی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...