2 مورد یافت شد

نخستین وبینار بین‌المللی مدیریت بیمارستان سانتر کرونا در معاونت درمان دانشگاه برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نخستین-وبینار-بین‌المللی-مدیریت-بیمارستان-سانتر-کرونا-در-معاونت-درمان-دانشگاه-برگزار-شد/156489

وبینار_بین‌المللی_مدیریت_بیمارستانمعاون_درمان_دانشگاه خبرنگار نجمه باهو اخبار مرتبط با حضور متخصصانی از ایران و افغانستان وبینار بین المللی مدیریت بیمارستان سانتر کرونا برگزار می شود سلسله نشست‌های بین‌المللی به...

وبینار بین المللی مدیریت بیمارستان سانتر کرونا برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/وبینار-بین-المللی-مدیریت-بیمارستان-سانتر-کرونا-برگزار-می-شود/156430

وبینار_بین‌المللی_مدیریت_بیمارستان_سانتر_کرونامعاونت_بین_الملل_دانشگاهشبکه_اجتماعی_جامعه_علوم_پزشکی_کشور_ خبرنگار مهنازوحيدي لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...