1 مورد یافت شد

برگزاری وبینار بین المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و اپیدمیولوژی کووید 19 در ایران و اروپا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-بین-المللی-بررسی-روند-بالینی،-تشخیصی-و-اپیدمیولوژی-کووید-91-در-ایران-و-اروپا-/159514

برگزاری وبینار بین المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و اپیدمیولوژی کووید 19 در ایران و اروپا گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/01- 13:57 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...