1 مورد یافت شد

بازدید دکتر محمد نهاوندیان از پروژه بزرگ مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/بازدید-دکتر-محمد-نهاوندیان-از-پروژه-بزرگ-مهدی-کلینیک-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-دانشگاه--علوم-پزشکی-تهران-/159758

پروژه_بزرگ_مهدی_کلینیک فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...