3 مورد یافت شد

جلسه ژورنال کلاب پژوهشکده علوم دارویی با عنوان «بیهوشی و یوتانزی در حیوانات آزمایشگاهی» برگزار می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-ژورنال-کلاب-پژوهشکده-علوم-دارویی-با-عنوان-«بیهوشی-و-یوتانزی-در-حیوانات-آزمایشگاهی»-برگزار-می-شود/167172

پژوهشکده علوم دارویی با عنوان «بیهوشی و یوتانزی در حیوانات آزمایشگاهی» برگزار می شود گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/29- 11:13 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه «آشنایی با فرمولاسیون آرایشی-بهداشتی» برگزار می کند

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/پژوهشکده-علوم-دارویی-کارگاه-«آشنایی-با-فرمولاسیون-آرایشی–بهداشتی»-برگزار-می-کند/160089

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه «آشنایی با فرمولاسیون آرایشی-بهداشتی» برگزار می کند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/19- 14:54 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

بازدید از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر پژوهشکده علوم دارویی

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/بازدید-از-شرکت-های-مرکز-رشد-فناوری-سلامت-مستقر-در-شعبه-قمر-پژوهشکده-علوم-دارویی/158875

پژوهشکده علوم دارویی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/16- 07:47 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> بازدید از شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت مستقر در شعبه قمر...