11 مورد یافت شد

انتخاب پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت برای چهارمین دوره متوالی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتخاب-پژوهشگاه-علوم-غدد-و-متابولیسم-به-عنوان-مرکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-برای-چهارمین-دوره-متوالی/162094

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمسازمان_جهانی_بهداشتدیابتاستئوپروزعنوان_مرکز_همکار_سازمان_جهانی_بهداشت خبرنگار فيروزهحاجي پور اخبار مرتبط تحسین مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی...

حضور ایران در نشست سران عالی رتبه بهداشت جهان در کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/حضور-ایران-در-نشست-سران-عالی-رتبه-بهداشت-جهان-در-کارگروه-بین-الدولی-آژانس-ملل-متحد-در-زمینه-پیشگیری-و-کنترل-بیماری-های-غیرواگیر-/162010

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمکمیته_ملی_بیماریهای_غیرواگیردکتر_باقر_لاریجانیسازمان_ملل خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

ایران همسو با دنیا در استقرار نظام پیشگیری از شکستگی های ثانویه ناشی از پوکی استخوان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ایران-همسو-با--دنیا-در--استقرار-نظام-پیشگیری-از-شکستگی-های-ثانویه--ناشی-از-پوکی-استخوان/161337

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمدکتر_افشین_استوارپوکی_استخوانبنیاد_بین_المللی_پوکی__استخوان خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

در جلسه شبکه ملی تحقیقات دیابت مطرح شد: خطر بروز علائم شدیدتر کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به بیماری های غیرواگیر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/در-جلسه-شبکه-ملی-تحقیقات-دیابت-مطرح-شد:-خطر-بروز-علائم-شدیدتر-کووید–۱۹-در-بیماران-مبتلا-به-بیماری-های-غیرواگیر/160215

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمبیماری_های_غیرواگیر خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

بنیاد_بین المللی_پوکی_ استخوان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-مجازی-شورای-مشورتی-خاورمیانه-و-شمال-آفریقا-بنیاد-بین-المللی-پوکی-استخوان/159379

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

در وبینار همه گیری کووید-19؛ اخلاق و آموزش پزشکی مطرح شد: توزیع منطقی خدمات پیشرفته حیات در کل کشور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/در-وبینار-همه-گیری-کووید–19؛-اخلاق-و-آموزش-پزشکی-مطرح-شد:-توزیع-منطقی-خدمات-پیشرفته-حیات-در-کل-کشور/159318

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمفرهنگستان_علوم_پزشکیدکتر_باقر_لاریجانی خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

انتصاب فوق تخصص غدد اطفال پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه به عنوان عضو کمیته فنی کشوری برنامه متابولیک ارثی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-فوق-تخصص-غدد-اطفال-پژوهشگاه-علوم-غدد-و-متابولیسم-دانشگاه-به-عنوان-عضو-کمیته-فنی-کشوری-برنامه-متابولیک-ارثی/158996

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسممرکز_تحقیقات_اختلالات_متابولیک خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مجازی-چند-جانبه-مراکز-همکار-سازمان-جهانی-بهداشت-در-حوزه-اخلاق-پزشکی-منطقه-مدیترانه-شرقی/158995

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-منابع-الکترونیکی-ناشر-Elsevier-برگزار-شد/158623

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسم خبرنگار فيروزهحاجي پور لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برنامه های روز جهانی میکروبیوم با شعار اهمیت تنوع میکروبی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برنامه-های-روز-جهانی-میکروبیوم-با-شعار-اهمیت-تنوع-میکروبی-در-پژوهشگاه-علوم-غدد-و-متابولیسم/158479

پژوهشگاه_علوم_غدد_و_متابولیسمدکتر_هانیه_السادات_اجتهد خبرنگار فيروزهحاجي پور اخبار مرتبط بیست و هفتم ژوئن (ششم تیر) روز جهانی میکروبیوم توسعه دانش میکروبیوتا با بهره مندی از توان پژوهشگران و دانشمندان کشور در سیاستگذاری...