1 مورد یافت شد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه کتاب و کاغذها را در صورت آلوده شدن به ویروس کرونا ضدعفونی کنیم

https://pr.tums.ac.ir/روشنگری-و-پاسخ-به-شایعات/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-چگونه-کتاب-و-کاغذها-را-در-صورت-آلوده-شدن-به-ویروس-کرونا-ضدعفونی-کنیم/159199

کتاب_کاغذ_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب هستند دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات...