5 مورد یافت شد

جلسه مرداد99 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-مرداد99-کمیته-اخلاق-بالینی-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/159876

کمیته_اخلاق_پزشکی_بیمارستان_فارابیبیمارستان_فارابیاخلاق_پزشکی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی در سال 1399 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159143

کمیته_اخلاق_پزشکیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری اولین جلسه کمیته اخلاق پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/-برگزاری-اولین-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-در-سال-99/158283

کمیته_اخلاق_پزشکی_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان-برگزار-شد/153572

کمیته_اخلاق_پزشکیبیمارستان_مرکز_طبی_کودکاندکتر_رضا_شروین_بدو خبرنگار لیلایوسفی گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی مرکز طبی کودکان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-مرکز-طبی-کودکان/153550

کمیته_اخلاق_پزشکیمرکز_طبی_کودکانقطب_علمی_طب_کودکان_کشوردکتر_رضا_شروین_بدو_رئیس_مرکز_طبی_کودکان عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...