19 مورد یافت شد

دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-جلسه-کمیته-اخلاق-در-پژوهش-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/162057

کمیته_اخلاق_در_پژوهش خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سی و پنجمین جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سی-و-پنجمین-جلسه-کمیته-اخلاق-مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،-آسم-و-آلرژی،-برگزار-شد/162017

کمیته_اخلاق خبرنگار الناز واحدي تصاویر اخبار مرتبط برگزاری سی و چهارمین کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی 11 طرح پژوهشی در کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی بررسی و تصویب...

برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-سی-و-پنجمین-جلسه-کمیته-اخلاق-مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی،-آسم-و-آلرژی-/161972

کمیته_اخلاق عکاس الناز واحدي اخبار مرتبط برگزاری سی و چهارمین کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی 11 طرح پژوهشی در کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی بررسی و تصویب شد. 98/11/25-...

برگزاری جلسه کمیته شهریور ماه اخلاق و اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریور-ماه-اخلاق-و-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-در-بیمارستان-آرش/161469

کمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

ششمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی(بالینی) بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ششمین-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی(بالینی)-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161198

کمیته_اخلاق_پزشکی_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط جلسه تیرماه 99 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی برگزار شد آیین نامه کشوری کمیته های اخلاق بالینی در اولین جلسهکمیته اخلاق بیمارستان فارابی در سال...

دومین جلسه کمیته اخلاق پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-دومین-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-/160742

کمیته_اخلاق_پزشکی_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط جلسه کمیته اخلاق پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد جلسه کمیته اخلاق پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور مسئولان سرویس های...

برگزاری جلسه کمیته مرداد ماه اخلاق در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مرداد-ماه-اخلاق-در-بیمارستان-آرش/160376

کمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه مرداد99 کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/جلسه-مرداد99-کمیته-اخلاق-بالینی-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/159876

کمیته_اخلاق_پزشکی_بیمارستان_فارابیبیمارستان_فارابیاخلاق_پزشکی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی در سال 1399 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اخلاق-پزشکی-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159143

کمیته_اخلاق_پزشکیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته اخلاق در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-اخلاق-در-بیمارستان-آرش/158910

کمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...