3 مورد یافت شد

تشکیل جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/تشکیل-جلسه-کمیته-مدیریت-اطلاعات-سلامت-در-مرکز-طبی-کودکان/161530

تشکیل جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در مرکز طبی کودکان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/26- 07:42 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تشکیل جلسه کمیته مدیریت...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بیمه، درآمد و اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-بیمه،-درآمد-و-اطلاعات-سلامت-در-بیمارستان-آرش

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بیمه، درآمد و اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/19- 14:11 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه...

برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته اورژانس و اطلاعات سلامت بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-اردیبهشت-ماه-کمیته-اورژانس-و-اطلاعات-سلامت-بیمارستان-آرش/155771

برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته اورژانس و اطلاعات سلامت بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/13- 15:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه...