11 مورد یافت شد

برگزاری جلسه کمیته اورژانس شهریورماه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-شهریورماه-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/162104

کمیته_اورژانس خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش شاخص های اورژانس بیمارستان فارابی در فصل بهار 99 ارائه شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گزارش-شاخص-های-اورژانس-بیمارستان-فارابی-در-فصل-بهار-99-ارائه-شد/160573

کمیته_اورژانس،_تریاژ_و_تعیین_تکلیف_بیمارستان_فارابی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه کمیته اورژانس مرداد ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-مرداد-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160071

کمیته_اورژانسبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیبیمارستان_کودکاندکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه مرداد کمیته اورژانس در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-مرداد-کمیته-اورژانس-در-بیمارستان-آرش/159981

کمیته_اورژانس خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته اورژانس در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159027

کمیته_اورژانسبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیاشرف_السادات_داورزنیدکتر_آرمن_ملکیان خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

ارائه گزارش اقدامات جاری مواجهه با کرونا در جلسه تیرماه 99 کمیته اورژانس بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ارائه-گزارش-اقدامات-جاری-مواجهه-با-کرونا-در-جلسه-تیرماه-99-کمیته-اورژانس-بیمارستان-فارابی-/158480

کمیته_اورژانس_تعیین_تکلیف_و_تریاژ_بیمارستان_فارابیکووید-19 خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

اولین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/اولین-جلسه-کمیته-اورژانس-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/158476

کمیته_اورژانس،_تعیین_تکلیف_و_تریاژ_بیمارستان_فارابیکووید-19 عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیر ماه کمیته مدیریت اجرایی و اورژانس در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیر-ماه-کمیته-مدیریت-اجرایی-و-اورژانس-در-بیمارستان-آرش/158328

کمیته_اورژانس خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته اورژانس و اطلاعات سلامت بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-اردیبهشت-ماه-کمیته-اورژانس-و-اطلاعات-سلامت-بیمارستان-آرش/155771

کمیته_اورژانسکمیته_اطلاعات_سلامت_ خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری نخستین جلسه کمیته اورژانس در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-نخستین-جلسه-کمیته-اورژانس-در-سال-99/153304

کمیته_اورژانساشرف_السادات_داورزنیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...