9 مورد یافت شد

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-با-حضور-رئیس-دانشگاه/161034

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهدکتر_عباسعلی_کریمی عکاس مهديكيهان- عكاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-با-حضور-رئیس-دانشگاه-/160333

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاه عکاس مهديكيهان- عكاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست رئیس و معاونان دانشگاه با اعضای کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-رئیس-و-معاونان-دانشگاه-با-اعضای-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-/159838

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاه عکاس مهديكيهان- عكاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

با حضور رئیس دانشگاه، روند پیشرفت برنامه های کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/با-حضور-رئیس-دانشگاه،-روند-پیشرفت-برنامه-های-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-بررسی-شد/159560

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي اخبار مرتبط با حضور رئیس دانشگاه نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 دانشگاه برگزار شد در نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید 19، اقدامات و گزارش‌های تهیه‌شده در 4 ماه گذشته تاکنون...

دکتر کریمی: هماهنگی و تعامل بین بخشی رمز موفقیت در مدیریت بحران است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-کریمی:-هماهنگی-و-تعامل-بین-بخشی-رمز-موفقیت-در-مدیریت-بحران-است

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاه خبرنگار سمیراكرمي اخبار مرتبط با حضور رئیس دانشگاه نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 دانشگاه برگزار شد در نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید 19، اقدامات و گزارش‌های تهیه‌شده در 4 ماه گذشته تاکنون...

چهارمین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/چهارمین-نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-در-دانشکده-بهداشت/159097

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهکمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاه عکاس آرزو نادرفر گالری عکس مرتبط نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت سومین نشست کمیته اپیدمیولوژی...

سومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/سومین-نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-در-دانشکده-بهداشت/158760

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهکمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهگروه_آمار_و_اپیدمیولوژی عکاس آرزو نادرفر اخبار مرتبط برگزاری نشست کمیته اپیدمیولوژی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی...

دومین نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-در-دانشکده-بهداشت/158647

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهکمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهگروه_آمار_و_اپیدمیولوژی عکاس آرزو نادرفر گالری عکس مرتبط نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر...

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-کمیته-اپیدمیولوژی-دانشگاه-در-دانشکده-بهداشت/158574

کمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهدانشکده_بهداشتکمیته_اپیدمیولوژی_دانشگاهگروه_آمار_و_اپیدمیولوژی عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...